LASSA Pneu

Pravidla ochrany osobních údajů a využívání cookies

Vážíme si Vaší důvěry a proto ochranu osobních údajů nebereme na lehkou váhu. Na této stránce naleznete základní informace týkající se našich zásad ochrany osobních údajů; pokud byste měli k jednotlivým bodům jakýkoliv dotaz, prosím kontaktujte nás na níže uvedených adresách.

Naše zpracování osobních údajů probíhá v souladu s aktuálním národní a evropskou právní úpravou, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost:
AM PNEU spol. s r.o.
Trocnovská 1088/2a,
702 00 Ostrava Přívoz
IČO: 25909789
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25218.
Emailový kontakt: obchod@lassa.cz

Které Vaše osobní údaje jsou zpracovávány?

Zpracováváme osobní údaje poskytnuté v souvislosti s využíváním našich služeb (zejména prodej pneumatik), příp. v souvislosti s uzavřením odpovídajících smluv. Kromě údajů poskytnutých napřímo sbíráme údaje související s návštěvou webové stránky; bližší informace o těchto datech naleznete v odstavci o Cookies (viz níže).

Webové stránky, ani naše služby, nejsou zaměřeny na osoby mladší 18 let, vědomě tak neshromažďujeme osobní údaje osob mladších 18 let. V případě, že zjistíme, že jsme osobní údaje osob mladších 18 let zpracovali, odstraníme je z našich záznamů, ledaže by tyto osobní údaje byly poskytnuty s výslovným souhlasem jejich rodičů nebo zákonného zástupce.

Zpracováváme zejména následující osobní údaje:

Jméno a příjmení
Email
Telefonní číslo
Datum narození či IČ
Bydliště či sídlo

A v případě návštěvy webových stránek dále:

IP adresu
Typ prohlížeče nebo operačního systému

 

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám mohli poskytovat ty služby a produkty, o které jste projevili zájem. Údaje zpracováváme zejména pro plnění smlouvy a v rámci Vašeho jednání směřujícího k uzavření smlouvy. Další nabídky obdobných produktů a služeb zasíláme zákazníkům na základě oprávněného zájmu správce. Osobní údaje také v dílčím rozsahu zpracováváme pro plnění zákonem stanovených povinností (např. uchovávání faktur pro daňovou evidenci).

 

Další příjemci osobních údajů

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a své zpracovatele si vybíráme pečlivě. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k jiným, než určeným účelům.

Osobní údaje zpřístupňujeme v obecné rovině zejména následujícím osobám:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů (např. Google Analytics);
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme (např. hosting serveru);
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou (např. systémy Sklik nebo Google AdWords);

Za určitých podmínek jsme povinni Vaše osobní údaje předat, na základě platných právních předpisů, např. Policii ČR či jiným orgánům činným v trestním řízení, včetně specializovaných útvarů nebo dalším orgánům veřejné správy.

 

Naše zásady

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy (zejména s GDPR) a to pouze na základě relevantních právních titulů, zejména na základě právního důvodu plnění smlouvy a oprávněných zájmů správce.

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, s důrazem na jejich přesnost, transparentnost v oblasti zpracování a při dodržování odpovídajících bezpečnostních opatření.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, kterým se rozumí schopnost dělat rozhodnutí čistě technologickými prostředky bez lidského zásahu.

 

Jaké jsou má práva ve vztahu k osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů ve stanovených případech;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

V případech, kdy je zpracování založeno na Vašem souhlasu (a nespadá tedy pod jiný právní titul, jakými jsou výše zmíněné: plnění smlouvy, oprávněný zájem správce a plnění zákonem stanovených povinností), je samozřejmě možné dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv bezplatně odvolat. Odvolat svůj souhlas můžete stejně snadno, jako jste jej udělili, a to prostřednictvím zaslání odpovídající emailové zprávy na obchod@lassa.cz. Mějte prosím na paměti, že odvoláním souhlasu není dotčena další možnost nadále zpracovávat osobní údaje na základě jiného právního titulu.

 

Na koho se mohu obrátit, pokud mám dotaz?

V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů v naší společnosti nás prosím kontaktujte emailem na obchod@lassa.cz nebo nám napište na tuto korespondenční adresu:
AM PNEU s.r.o.
Nad Porubkou 2355
708 00 Ostrava-Poruba

Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou malé soubory dat, které ukládá navštívená stránka prostřednictvím prohlížeče do paměti vašeho počítače, tabletu nebo jiného koncového zařízení. Tyto soubory slouží ke správnému fungování služeb poskytovaných na stránkách LASSA a k identifikaci zařízení/návštěvníka, díky které je možné zobrazovat obsah na základě jeho osobních preferencí a sbírat anonymní statistická data o uživatelském provozu.

Jaké soubory cookies používáme?

Cookies na stránkách LASSA:

Dočasné: PHPSESSID – Soubory slouží pro objednávky našeho eshopu. Tedy ke správnému fungování používaných služeb. Z počítače jsou odstraněny nejpozději po uzavření prohlížeče

Cookies třetích stran:

Není možné přesně zjistit, jaké u nás používané systémy třetích stran (reklamní, statistické, sociální sítě) užívají soubory cookies. Obecně platí, že jsou data využívána k anonymnímu sběru statistických dat. Jedná se tedy o soubory trvalé s platností minimálně několika týdnů po okamžik, dokud je uživatel sám neodstraní. Na našich stránkách se vyskytují následující cookies třetích stran:

Google: Bližší informace o tom jak se soubory Cookies pracuje společnost Google najdete zde – http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/

Jak odmítnout používání cookies?

Způsob ukládání, mazání nebo blokování souborů cookies je možné nastavit přímo ve vámi používaném prohlížeči. Konkrétní postup najdete v jeho nápovědě. Blokování souborů cookies může vést k nesprávnému fungování webových stránek.


K zajištění správného fungování webu používáme cookies v souladu se Zásadami pro používání cookies na stránkách LASSA. Rozumím